Eazy

47 tekstów – auto­rem jest Eazy.

Ludziom przes­ta­je po­dobać się raj, kiedy zauważają, że nie mają na co narzekać. 

aforyzm dnia z 30 listopada 2017 roku
zebrał 9 fiszek • 28 listopada 2017, 01:21

Wściekły pies i ko­bieta mogą ukąsić... Ale tyl­ko jed­no z nich zro­bi to pod wpływem cho­roby, dru­gie zaś pod wpływem włas­nej natury. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 listopada 2017, 01:05

Naj­straszniej­sze pot­wo­ry kryją się nie w ciem­ności, a w ludziach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 listopada 2017, 20:46

Ciągle tłukę lus­tra, by pa­sowały do mo­jej twarzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 października 2017, 01:35

- Ciągle na to poz­wa­lasz. Py­tam: dlaczego?
- Wszys­tko dzieje się po coś. Spra­wied­li­wość nie po­lega na równości i dob­ro­ci. Wszechmoc wca­le nie jest ab­so­lut­na, po­nieważ ona też ma gra­nice; niezauważal­ne dla was [...] — czytaj całość

anegdota • 21 października 2017, 19:31

Dwie ręce, dwie no­gi, pa­ra oczu i uszu, a ser­ce na­dal tyl­ko jedno. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 października 2017, 00:20

- Obudź się! Ktoś chodzi po korytarzu!
- Śpij, to tyl­ko urojenia. 

myśl • 20 października 2017, 00:17

- Cze­mu ciągle trzy­masz ręce w kie­sze­ni? To jest niekul­tu­ral­ne i lekceważące!
- Wi­docznie mam coś do ukrycia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 października 2017, 00:14

Niezap­rzeczal­ne "kocham cię", mężczyz­na wy­powiada pod­czas sek­su i to nie pod wpływem żad­ne­go impulsu. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 19 października 2017, 23:59

- Kocha­nie, cieszę się, że od ty­lu lat ani ra­zu nie od­wróciłeś się do mnie plecami.
- Wolę czuć Twój od­dech na twarzy, niż na plecach. 

myśl • 18 października 2017, 20:42
Eazy

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 grudnia 2017, 12:42.Rodia sko­men­to­wał tek­st Ludziom przes­ta­je po­dobać się [...]

4 grudnia 2017, 22:04Eazy sko­men­to­wał tek­st Świata nie zmienisz, ale [...]

3 grudnia 2017, 17:31Eazy sko­men­to­wał tek­st Kobietom

30 listopada 2017, 18:55Eazy sko­men­to­wał tek­st Sa­mot­nik jest przyczyną swo­jej [...]

30 listopada 2017, 18:25Eazy sko­men­to­wał tek­st To się nie zmieniło; [...]

30 listopada 2017, 17:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludziom przes­ta­je po­dobać się [...]

30 listopada 2017, 17:00Eazy sko­men­to­wał tek­st To się nie zmieniło; [...]

30 listopada 2017, 15:43Eazy sko­men­to­wał tek­st To się nie zmieniło; [...]

30 listopada 2017, 13:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludziom przes­ta­je po­dobać się [...]

30 listopada 2017, 13:05Eazy sko­men­to­wał tek­st To się nie zmieniło; [...]